Bjørne i Canada

Sortbjørn.
Sortbjørn.

Der er mange bjørne i Canada, og som rejsende til landet, står bjørne ofte højt på listen over dyr man håber at se. Hvis man besøger en af de adskillige nationalparker, er der også god mulighed for at observere bjørne og andre vilde dyr. Men det næste spørgsmål er ofte, om de er farlige. Bjørne, som alle andre vilde dyr, kan være farlige, hvis man kommer for tæt på dem. Men i langt de fleste tilfælde er de fredelige, og de er ofte mindst lige så bange for os, som vi er for dem.

Der findes tre forskellige bjørnearter i Canada: sortbjørn, grizzlybjørn (eller brun bjørn) og isbjørn. Herunder kan du læse fakta om de enkelte bjørnearter.

Sortbjørn

Sortbjørnen er den mindste af de canadiske bjørnearter, men også den mest udbredte. Den findes over det meste af landet på nær de allernordligste egne. Sortbjørnen kan blive op til omkring halvanden meter lang, og den er god til at klatre i træer. De er altædende, men langt størstedelen af deres føde kommer fra planter som for eksempel bær og rødder. På trods af navnet kan sortbjørnens farve være forskellige nuancer af både sort og brun. Sortbjørnen kan ofte virke nysgerrige, og det er den type bjørn der er størst sandsynlighed for at se. Det er ikke ualmindeligt at se bjørnene i beboede områder, hvor de roder i skraldespande i deres søgen efter mad.

Grizzlybjørn

Den nordamerikanske underart af den brune bjørn kaldes grizzlybjørn. Grizzlybjørne er lidt større (op til 2 meter lang) end sortbjørne, og anses ofte som værende lidt mere aggressive. De er til gengæld ikke så gode til at klatre i træer. Grizzlybjørne er mere sjældne, og de lever kun i det vestlige Canada. Ligesom sortbjørnen er grizzlyen også altædende, men især i kystnære områder kan en stor del af deres kost bestå af fisk. Der er da heller ikke noget mere klassisk syn end en grizzlybjørn, som står i en brusende flod og fanger laks.

Isbjørn

Isbjørnen er den største af alle bjørnearter, og kan måle op til tre meter i længden. Den lever kun i de arktiske egne længst mod nord. Isbjørne er kødædende og lever hovedsageligt af sæler. Isbjørne er farlige og bør kun observeres på sikker afstand. Tager man på tur i vildmarken i et område, hvor der lever isbjørne anbefales det generelt at være bevæbnet. Men der findes også sikre måder at observere isbjørne på. I Churchill, Manitoba, kan man komme på isbjørnesafari i nogle specielle busser, som kører på tundraen.

Hvad skal man gøre, hvis man møder en bjørn?

Selvom det kan være en fantastisk oplevelse at se en bjørn på nært hold i dens naturlige omgivelser, bør man have stor respekt for bjørne. Der findes flere forskellige forholdsregler, man kan tage for at mindske risikoen for et ubehageligt møde med en bjørn. Først og fremmest skal man holde afstand så bjørnen ikke føler sig truet. Er man på vandretur anbefales det at færdes i grupper og at lave larm, for at tilkendegive sin tilstedeværelse, så bjørnene ikke bliver overrasket. På campingtur er det meget vigtigt at opbevare maden uden for bjørnenes rækkevidde, som for eksempel inde i en bil eller ved at hænge maden op i et træ. Det er når bjørnene lærer at forbinde mennesker med et let tilgængeligt måltid, at der opstår problemer. Står man over for en bjørn er det vigtigt at bevare roen, selvom det nok kan være svært. Tal stille og roligt og gå langsomt baglæns for at give bjørnen plads, så den ikke føler sig truet.

Det kan være en utrolig berigende oplevelse at se en bjørn, og tager man de rigtige forholdsregler behøver man ikke frygte bjørne. Hvis du helst vil være foruden den oplevelse, er der ingen grund til bekymring; de fleste turister i Canada møder ingen bjørne.